Pomiary wydajności wentylacji mechanicznej i hałasu

Wykonujemy pomiary wydajności wentylacji i hałasu wymagane przez SANEPID do prowadzenia biur, przedszkoli, gabinetów stomatologicznych, lokali użytkowych czy lokali gastronomicznych.

Posiadamy wymagane uprawnienia oraz certyfikowany sprzęt pomiarowy.